Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/customer/www/jakfree.com/public_html/wp-content/themes/covernews-pro/lib/breadcrumb-trail/inc/breadcrumbs.php on line 254

ความเชื่อ ศาสตร์ตัวเลข ความเชื่อทั่วโลก ตัวแทนความ โชคดี โชคร้าย ที่หลายคตนไม่รู้

ความเชื่อ ศาสตร์ตัวเลข

ความเชื่อมนุษย์เรื่อง ความเชื่อ ศาสตร์ตัวเลข มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล เนื่องจากในสมัยก่อนนั้นความเจริญทางด้านวิชาการยังมีไม่มาก ทำให้มนุษย์ยึดถือและศรัทธาในสิ่งต่างๆ จากการสังเกต และจินตนาการ ซึ่งพิสูจน์ได้บ้างไม่ได้บ้าง  เช่น เรื่องปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ที่คนสมัยโบราณเชื่อว่า มีเทพเจ้าต่างๆเป็นผู้ดลบันดาลให้เป็นไป จึงทำให้เกิดความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ ตามมามากมาย คนหลายชาติให้ความสำคัญ บ้างก็ว่าเป็นความเชื่อที่มีเหตุผลตามหลักคณิตศาสตร์ บ้างก็ว่าเป็นความเชื่อตามหลักโหราศาสตร์ ที่มนุษย์ใช้ในการดูฤกษ์ยาม ตามการโคจรของดวงจันทร์  และดวงดาวต่างๆ แต่ไม่ว่าความเชื่อเหล่านี้จะพิสูจน์ได้หรือไม่ มนุษย์เราก็ยังคงให้ความสำคัญ และเชื่อในเรื่องตัวเลขมงคลจนถึงปัจจุบัน ตัวเลขที่มีอิทธิพลต่อคนในประเทศต่างๆ มีดังนี้

ความเชื่อ ศาสตร์ตัวเลข เลขจีน เลขไทย เลขโรมัน เลขมงคล และเลขต้องห้าม

สำหรับเรื่องตัวเลขของโลกนี้มีความน่าค้นหาอยู่ตลอด เพราะมีการนำเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเกือบทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้เพื่อถือเคล็ด เพราะแต่ละ Number ต่างก็มีความหมายในตัวเอง แม้ว่าจะมีใช้ในทุกประเทศทั่วโลก แต่ความเชื่อก็ดันมีความเชื่อเหมือนๆกัน ว่าตัวเลขมีทั้งดีและไม่ดี ไปตามดูกันว่าการถือเคล้ดของคนในโลกปัจจุบันจะมีอะไรบ้าง

เลขจีน กลุ่มเลขนำโชค

จีน กลุ่มเลขนำโชค

 • 0  อ่านว่า หลิง (ling) คนจีนถือว่า 0 เป็นเลขคู่ แปลว่า อะไรที่เป็นคู่ๆ ถือว่าดี และยังมีความหมาย เกี่ยวกับเรื่องเงินด้วย
 • 2 อ่านว่า เอ้อ (er) มาจากความเชื่อเรื่อง คู่ครอง หรือ 2 สิ่ง ที่มาด้วยกัน ถือเป็นโชคดี
 • 3 อ่านว่า ซาน (San) เป็นคำที่มีเสียงคล้ายคำว่า เซิง (sheng) แปลว่า เกิด ซึ่งถือเป็นเรื่องมงคล
 • 6 อ่านว่า ลิ่ว (Liu) มีความหมายว่า ราบรื่น เลขนี้จึงเหมาะใช้ในการค้าขาย เชื่อว่ากิจการจะราบรื่น  และมีโชคลาภ
 • 8 อ่านว่า ปา (ba) เป็นเลขมงคลอันดับ 1 ของจีน เนื่องจากเลข 8 นี้ ไปพ้องเสียงกับคำว่า ฟา ไฉ ที่แปลว่า รวย และยังเป็นเครื่องหมาย infinity ที่แปลว่า ไม่มีที่สิ้นสุด เลข 8 จึงมีความหมายว่า รวยไม่มีที่สิ้นสุด จึงทำให้มีผู้นิยมใช้เลข 8 ในงานสำคัญต่างๆ มากมาย เช่น งานมงคลต่างๆ โดยมักจะจัดขึ้นในวันที่ 8 เดือน 8 ปี 2008 เวลา 8.08 นาที นั่นเอง
 • 9 อ่านว่า จิ่ว (jiu) เป็นคำที่มีเสียงคล้ายกับคำที่มีความหมายว่า อายุยืน ดังนั้นเลข 9 เป็นสัญลักษณ์ของความยืนยาว

กลุ่มเลขไม่เป็นมงคล

 • 4 อ่านว่า ซื่อ (si) พ้องเสียงกับคำที่มีความหมายว่า ตาย ในงานมงคลจึงหลีกเลี่ยง เลข 4 เพราะถือว่าเป็นอัปมงคล
 • 5 อ่านว่า อู่ (wu) พ้องเสียงกับคำที่มีความหมายว่า ไม่มีอะไรเหลือ
 • 7 อ่านว่า ชี (qi) คนจีนเชื่อว่า เดือน 7 เป็นเดือนปล่อยผีจากนรกมาโลกมนุษย์ จึงเป็นเลขไม่เป็นมงคล
 • 13 อ่านว่า สือ ซาน (shi san) เป็นเลขไม่ดี เพราะมาจาก 1+3 ซึ่ง คือ 4 ที่เป็นเลขอัปมงคลนั่นเอง
 • 14 อ่านว่า สือ ซื่อ (shi si) หรืออ่านอีกอย่างว่า เยา ซื่อ (yao si) ซึ่งพ้องเสียงกับความหมายว่า ไปตายซะ

ประเทศแถบตะวันตก กลุ่มเลขนำโชค

 • เลข 7 เป็นเลขนำโชค ของนักพนัน เครื่อง Slot machine จึงนำเลข 777 มาเป็นตัวเลขแจคพ็อต
 • เลข 8 เป็นเลขแห่งความอมตะ มีลักษณะเหมือนสัญลักษณ์ infinity ที่แปลว่า ไม่มีที่สิ้นสุด
กลุ่มเลขไม่เป็นมงคล

กลุ่มเลขไม่เป็นมงคล

 • 11 เป็นเลขแห่งจุดจบ จากเหตุการณ์ก่อการร้าย วันที่ 11 เดือน 11 เครื่องบินชนตึกแฝด ที่มีลักษณะคล้าย 11 ในเที่ยวบินที่ 11 และยังมีอีกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับเลข 11 จึงทำให้เชื่อว่าเป็นเลขที่ไม่ดี
 • 13 ตามความเชื่อของชาวตะวันตกถือว่า เป็นเลขโชคร้าย หรืออัปมงคลที่สุด โดยมีที่มาจากความเชื่อที่ว่า ในบันทึกพระเยซูคริสต์ พระเยซูถูกตรึงกางเขน และอาหารมื้อสุดท้ายก่อนพระเยซูถูกตรึงกางเขน หรือ The Last Supper เป็นเหตุให้ในปัจจุบันมีความเชื่อว่าเลขนี้ ส่งผลต่อสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันที่จะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้เลขนี้ เช่น ไม่มีห้องพักหมายเลขตามโรงแรม รวมถึงไม่มีเลขถนนหมายเลขดังกล่าว ในหลายๆเมือง ยังไม่รวมการไร้ชั้น thirteen ในหลายๆตึก ทำให้กลายเป็นความเชื่อ Friday thirteen กลายเป็นวันที่ไม่ดี เป็นต้น
 • 17  เป็นอีกเลขที่เชื่อว่าเป็นเลขอาถรรพ์ ซึ่งในชุดตัวเลขถ้าเขียนเป็นเลขโรมัน ความหมายว่า ฉันตายแล้ว
 • 666 เชื่อว่าเป็นเลขแห่งความเลวร้าย ในศาสนาคริสต์เชื่อว่าเลข 6 เป็นเลขของซาตาน เช่น ฮิตเลอร์ ตัวอักษรชื่อทุกตัวบวกรวมกัน ได้เลข 666 ถนนหมายเลข 666 ในสหรัฐอเมริกา ถูกขนานนามว่าเป็นถนนปีศาจ เป็นต้น

ไทย กลุ่มเลขนำโชค

 • เลข 9 เป็นเลขมงคล ของไทย เพราะมีเสียงพ้องกับ “ก้าว” ซึ่งหมายถึง ก้าวหน้า คนส่วนใหญ่จึงยังคงนำเลข 9 มาใช้เป็นตัวเลขมงคล เช่น เลขที่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ ฤกษ์งานมงคล หรือวันเริ่มกิจการต่างๆ
 • เลข 8 มีทั้งเชื่อว่า ดี และ ไม่ดี ในคนที่เชื่อว่าดี เนื่องจากรับมาจากจีน ที่ว่า เลข 8 เป็นเลขแห่งความร่ำรวย ส่วนที่เชื่อว่าไม่ดี เพราะเลข 8 เป็นเลขราหู แปลว่าทะเลาะวิวาท จะสร้างความเดือดร้อนให้

กลุ่มเลขไม่เป็นมงคล

 • เลข 7 ในความเชื่อทางโหราศาสตร์ของไทยเชื่อว่าเป็นเลขแห่งความทุกข์
 • เลข 6 ในความเชื่อของคนไทยถือเป็นเลขไม่เป็นมงคล เนื่องจากเป็นคำที่มีความหมายว่า หก ตกหล่น ทำอะไรก็ล้มเหลว
เลขบัตรประชาชน

เลขบัตรประชาชน-ศาสตร์ตัวเลข

ความหมายของตัวเลข นอกจากนี้ความหมายของตัวเลขเลข 0-9 ไม่ว่าจะอยู่ในเลขบัตรประชาชน  เบอร์โทรศัพท์  วันเกิด ฯลฯ บอกอะไรบ้าง มีตัวเลขไหน ความหมายอย่างไร

 • 0 มีความคิดแปลกๆ ชอบความทันสมัย นักสร้างสรรค์ เก่งเรื่องลางสังหรณ์ ข้อเสียคือชีวิตหงุดหงิดง่าย ขี้รำคาญ
 • 1 นักรบมีปัญญาดี มียศศักดิ์ ถือตัวใจร้อน มีความมักใหญ่ใฝ่สูง มีเกียรติ
 • 2 เลขของความใจอ่อน เมตตา อ่อนแอ อ่อนไหวง่าย
 • 3 เลขนักรบ มีพลังเรื่องเพศ (รวมทุกเรื่อง) แต่ถ้าในเรื่องเพศ ก็จะมีความตื่นตัวง่าย มีอารมณ์ เรื่องพวกนี้เยอะ
 • 4 นักพูด พูดเก่ง มีความรอบรู้ พูดเป็น พูดได้ดี ด้านเสียอาจจะสับปรับ พูดไม่เป็นมงคล
 • 5 ใช้เหตุและผลเป็นหลัก ความยุติธรรม ขี้สงสาร มีศีลธรรม ข้อเสียมักชอบใช้ความฉลาดในการข่มคนอื่น
 • 6 มีความหวานแหวว มองโลกในแง่ดี เลขนี้จะส่งเรื่องความรัก โรแมนติก จิตใจบริสุทธิ์
 • 7 เลขนี้จะมีความอดทน ไม่ท้อต่ออุปสรรค มีความรับผิดชอบสูง
 • 8 ดาวราหู มีความกล้า รักอิสระเสรี ขอเสียเป็นนักเลงทุกชนิด  นักรัก นักเลง มีโมโหจริตสูง โมโหร้าย
 • 9 เชื่อมั่นในตัวเองสูง แต่ก็มีความขัดแย้ง มีความหุนหันพลันแล่น หลงอะไรง่ายๆ

ความเชื่อ ศาสตร์ตัวเลข เรื่องสำคัญของคนสายมู ข้อมูลข้างบนอาจจะเป้นเพียงเสี้ยวจากข้อมูลทั่วโลก เพราะมีลักษณะและการเชื่อที่แตกกัน แต่ทั้งหมดที่รวบรวมกันมานี้ ถือเป็นข้อมูลที่ทั่วโลกทราบกันดีและกลายเป็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรมในการถือ trick เด็ดเพื่อการสร้างความมั่นใจ และป้องกันเรื่องร้ายๆได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ หากท่านชื่นชอบเรื่องราวความลี้ลับ หรือความพิศวงแบบนี้อย่าลืมติดตามเว็บ JakFree.Com ของเราได้เลย รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published.